Katalogas

Centralizuoti viešieji pirkimai

    Pradžia

Naujienos

Informuojame, kad preliminariosios sutartys su tiekėjais dėl spausdinimo įrangos eksploatacinimų medžiagų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą baigia galioti 2018-04-01. Atsižvelgiant į tai, pagal šias sutartis vėliausia galima užsakymų paskelbimo diena yra 2018-02-19 15.00 val. Visi vėliau paskelbti ar redaguojami užsakymai administratoriaus iniciatyva bus nutraukti. Nuo 2018-02-20 spausdinimo įrangos eksploatacinimų medžiagų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą prekes CPO LT elektroniniame kataloge bus galima įsigyti pagal naujas preliminariąsias sutartis.

Naujienos

Informuojame, kad preliminariosios sutartys su tiekėjais dėl „Spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą baigia galioti 2018-02-20. Atsižvelgiant į tai, pagal šias sutartis vėliausia galima užsakymų paskelbimo diena yra 2018-01-12 15 val. Visi vėliau paskelbti ar redaguojami užsakymai administratoriaus iniciatyva bus nutraukti. Nuo 2018-01-15 „Spausdintuvų ir daugiafunkcinių įrenginių užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ prekes CPO LT elektroniniame kataloge bus galima įsigyti pagal naujas preliminariąsias sutartis.

Naujienos

Informuojame, kad preliminariosios sutartys su tiekėjais dėl bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą baigia galioti 2018-02-28. Atsižvelgiant į tai, pagal šias sutartis vėliausia galima užsakymų paskelbimo diena yra 2017-12-28 15 val. Visi vėliau paskelbti ar redaguojami užsakymai administratoriaus iniciatyva bus nutraukti. Nuo 2017-12-29 bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugas CPO LT elektroniniame kataloge bus galima įsigyti pagal naujas preliminariąsias sutartis.

Naujienos

Atkreipiame dėmesį, kad yra parengta video pagalba paskyrų administravimo klausimais, kurią galite rasti https://katalogas.cpo.lt/Home/VideoHelp.

Konsultacijos

Registracijos klausimais CPO IS, kreipkitės į CPO LT automatizuotų pirkimų koordinatorę-pirkimų vadovę Ingą Jankūnienę tel. (8 5) 255 3303,i.jankuniene@cpo.lt
Kilus techniniams klausimams kreipkitės į CPO LT automatizuotų pirkimų koordinatorę-pirkimų vadovę Ingą Jankūnienę tel. (8 5) 255 3303,i.jankuniene@cpo.lt arba konsultantą Arturą Maruškevičių tel. (8 5) 205 4876, a.maruskevicius@cpolt.
Pagarbiai,
VšĮ CPO LT

Pranešimas

Informuojame, kad visos perkančiosios organizacijos, kurios automatiniu būdu buvo perkeltos iš CPO LT elektroninio katalogo į Viešosios įstaigos CPO LT (toliau – CPO LT) informacinę sistemą CPO IS, privalo atsiųsti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą elektroninių paslaugų teikimo sutartį CPO LT.
Nuo 2016 m. sausio 4 d. visi perkančiųjų organizacijų administratoriai prisijungę sistemoje matys elektroninių paslaugų teikimo sutartį, kurią, įgaliojimus turintis asmuo turės pasirašyti ir pateikti CPO LT.
Sutartį galite pateikti:
  • •siųsdami CPO LT, adresu Kęstučio g. 45, 08124, Vilnius;
  • •pasirašydami sutartį elektroniniu parašu ir siųsdami elektroniniu paštu info@cpo.lt.
Atkreipiame dėmesį, kad kol CPO LT negaus perkančiosios organizacijos pasirašytos sutarties, tol perkančiųjų organizacijų veiksmai CPO IS bus ribojami, t.y. perkančiosios organizacijos negalės vykdyti naujų pirkimų CPO IS.
Esant klausimams prašome kreiptis į Automatizuotų pirkimų koordinatorę-pirkimų vadovę Ingą Jankūnienę Tel. (8-5) 255 3303 arba i.jankuniene@cpo.lt


@ CPO v0.0.6613.10801 (2018-02-08 06:00:02)