Katalogas

Centralizuoti viešieji pirkimai

    Pradžia

Svarbi informacija

Informuojame, kad atsižvelgiant į besikeičiantį viešųjų pirkimų reglamentavimą, nuo 2017 m. liepos 1 d. CPO LT elektroniniame kataloge suformuojamose pagrindinėse sutartyse bus numatyta ši nuostata: "Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų numatyta tvarka."

Naujienos

Atkreipiame dėmesį, kad yra parengta video pagalba paskyrų administravimo klausimais, kurią galite rasti https://katalogas.cpo.lt/Home/VideoHelp.

Konsultacijos

Registracijos klausimais CPO IS, kreipkitės į CPO LT automatizuotų pirkimų koordinatorę-pirkimų vadovę Ingą Jankūnienę tel. (8 5) 255 3303,i.jankuniene@cpo.lt arba į pirkimų vadovę Simoną Leonavičienę tel. (8 5) 251 4405, s.leonaviciene@cpo.lt
Kilus techniniams klausimams kreipkitės į CPO LT automatizuotų pirkimų koordinatorę-pirkimų vadovę Ingą Jankūnienę tel. (8 5) 255 3303,i.jankuniene@cpo.lt arba konsultantą Arturą Maruškevičių tel. (8 5) 205 4876, a.maruskevicius@cpolt.
Pagarbiai,
VšĮ CPO LT

Pranešimas

Informuojame, kad visos perkančiosios organizacijos, kurios automatiniu būdu buvo perkeltos iš CPO LT elektroninio katalogo į Viešosios įstaigos CPO LT (toliau – CPO LT) informacinę sistemą CPO IS, privalo atsiųsti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą elektroninių paslaugų teikimo sutartį CPO LT.
Nuo 2016 m. sausio 4 d. visi perkančiųjų organizacijų administratoriai prisijungę sistemoje matys elektroninių paslaugų teikimo sutartį, kurią, įgaliojimus turintis asmuo turės pasirašyti ir pateikti CPO LT.
Sutartį galite pateikti:
  • •siųsdami CPO LT, adresu Kęstučio g. 45, 08124, Vilnius;
  • •pasirašydami sutartį elektroniniu parašu ir siųsdami elektroniniu paštu info@cpo.lt.
Atkreipiame dėmesį, kad kol CPO LT negaus perkančiosios organizacijos pasirašytos sutarties, tol perkančiųjų organizacijų veiksmai CPO IS bus ribojami, t.y. perkančiosios organizacijos negalės vykdyti naujų pirkimų CPO IS.
Esant klausimams prašome kreiptis į Automatizuotų pirkimų koordinatorę-pirkimų vadovę Ingą Jankūnienę Tel. (8-5) 255 3303 arba i.jankuniene@cpo.lt


@ CPO v0.0.6351.12972 (2017-05-22 07:12:24)