CPO

Vartotojas:    
Slaptažodis:  

Susisiekite su mumis

TIEKĖJŲ IR PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ KONSULTACIJOMS

Dėl vartotojų prisijungimo, paskyrų, kt. bendrų klausimų:

Tel. nr. (8 658) 34005


Dėl atskirų užsakymų formavimo, pirkimų ar sutarčių vykdymo klausimų:

Kontaktai nurodyti KATALOGO lange

 

Pranešimams dėl konkurencijos pažeidimų [email protected]

 

Atsiliepimai

Gamtinės dujos (DPS)

Gamtinės dujos (DPS)

Gamtinės dujos, gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslauga

Norint užsakyti gamtines dujas nuo 2023 m. sausio 1d., paskutinė užsakymų pateikimo CPO LT kataloge data yra 2022 m. lapkričio 17d.

Išaugus gamtinių dujų kainoms, primename, kad perkančiosios organizacijos, prieš pildydamos užsakymus CPO LT kataloge, atkreiptų dėmesį į suplanuotas pirkimui skirtas lėšas ir esant galimybėms atitinkamai pasididintų biudžete numatytas sumas, kad jų užtektų planuojamam įsigytų prekių kiekiui arba pasiūlymų vertinimo etape pasinaudotų nauju modulio funkcionalumu: iki pirkimo laimėtojo paskelbimo pasididinti planuojamas pirkimui skirti lėšas.

Konsultuoja:
Laura Kairevičiūtė, mob. 8 608 64276, el.p. [email protected]
Rosita Lengvenienė, mob. 8 666 29121, el.p. [email protected]

Pirkimo aprašymas

Atmintinė krepšelio formavimui


Gamtinės dujos

1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą) (toliau – Prekė). BVPŽ kodas 09123000-7 „Gamtinės dujos“, papildomas BVPŽ kodas 65200000-5 „Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos“.

2. Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos, gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslauga (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).

3. Bendrieji reikalavimai:
    3.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;
    3.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;
    3.3. dujų pristatymo vieta – Perkančiosios organizacijos dujų sistemos prijungimo prie skirstymo (arba perdavimo) sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu (arba dujų perdavimas perdavimo dujotiekiu) ir kuriame tiekėjas pateikia gamtines dujas Perkančiajai organizacijai. Pristatymo vietos, jų adresai dujų kiekiai ir kita reikiama informacija nurodomi konkrečiame užsakyme;

4. Prekių kiekis: gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas Pirkimo sutarties priede. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus. Minimalus išperkamas ir maksimalus išperkamas prekės kiekis gali sudaryti ne daugiau kaip ± 30 % procentų nuo preliminaraus prekės kiekio.

5. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:
    5.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;
    5.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;
    5.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -15 °C ir ne aukštesnė už 50 °C;
    5.4. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.

6. Gamtinių dujų tiekimo laikotarpis: nuo 3 iki 24 mėnesių.
© 2022 katalogas.cpo.lt / CPVA