CPO

Vartotojas:    
Slaptažodis:  

Susisiekite su mumis

Kontaktai kitais su vartotojo paskyromis susijusiais klausimais:

 

Vilma Raudonienė tel. +37065834005, el. paštas: [email protected]

 

Inga Jankūnienė tel. +37066629033, el. paštas: [email protected]

 


Dėl konkrečių pirkimų kviečiame kreiptis į modulių konsultantus, kurių kontaktai nurodyti skiltyje KATALOGAS prie kiekvieno modulio

 

Susidūrėte su korupcijos apraiškomis? Praneškite: [email protected]

Perkančiosios organizacijos registracija


1. Kaip užsiregistruoti?
2. Kaip papildyti paraišką naujais vartotojais?
3. Kaip atnaujinti vartotojo prisijungimo duomenis?
4. Kaip pakeisti registracijos duomenis?
5. Kaip papildyti registracijos duomenis?Norėdami užregistruoti Perkančiąją organizaciją ir jos vartotojus arba papildomus vartotojus į katalogas.cpo.lt katalogą Jums reikės:

1. Užpildyti Pirkėjo paraiškos-sutarties formą ir pateikti duomenis į CPO katalogo informacinę sistemą paspaudus mygtuką "Pateikti duomenis"
Pildydami paraišką-sutartį dėl papildomų vartotojų užregistravimo, skiltyje "Mūsų įgalioti darbuotojai, kuriems prašome suteikti prisijungimo duomenis” įrašykite tik naujus vartotojus ir jų duomenis.
2. Sistema suformuos nuorodą, per kurią atsidarysite paraiškos-sutarties dokumentą (.pdf).
Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos-sutarties PDF dokumentas spausdinimui paruošiamas vieną kartą ir CPO katalogo sistemoje nesaugomas.
3. Dokumentai turi būti siunčiami el. paštu [email protected]:
    1) pasirašyti vadovo ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu ADOC formatu;
    2) pateiktas elektroninio dokumento nuorašas kuriame pateikti detalūs metaduomenys arba būtų matomas elektroninio parašo spaudas (vardas pavardė, pasirašymo data ir laikas).
4. Jei nėra galimybės pasirašyti elektroniniu parašu, dokumento originalą siųskite paštu į VšĮ CPO LT būstinę adresu: Ukmergės g. 219-1, 07152 Vilnius.
Jeigu dokumentą pasirašys vadovo įgaliotas asmuo nepamirškite pridėti ir įgaliojimą.
5. VšĮ CPO LT, per 5 darbo dienas nuo Paraiškos-sutarties gavimo datos, paraiškoje nurodytiems organizacijos įgaliotiems asmenims, elektroniniu paštu išsiųs vartotojo prisijungimo prie katalogo duomenis (vartotojo kodą ir pirminį slaptažodį).

SVARBU !
1. Prieš registruojantis, įsitikinkite, kad susipažinote su CPO katalogo asortimentu ir informacija naujiems pirkėjams.
2. Vedant duomenis į paraiškos formą, prašome pavadinimuose nenaudoti kabučių (" ").
3. Vartotojo prisijungimo duomenys yra asmeniniai ir, aktyvavus vartotoją, bus išsiųsti el. paštu konkrečiam paraiškoje nurodytam asmeniui. Prašome paraiškoje nurodyti galiojančius vartotojų el. pašto adresus.
4. Tos pačios organizacijos vartotojai su vienodais el. pašto adresais nebus registruojami!

Ši paraiška-sutartis nėra skirta TIEKĖJŲ registracijai CPO kataloge.
Tiekėjų atranka vykdoma viešojo pirkimo konkurso būdu.


Registracija katalogas.cpo.lt


Telefonas pasiteiravimui: +370 666 29033 Inga Jankūnienė.
CPO LT

VŠĮ CPO LT

PIRKĖJO PARAIŠKA - SUTARTIS

DĖL PRISIJUNGIMO PRIE CPO KATALOGO

2023-03-24
Teikiame paraišką:
  • Dėl prisijungimo prie VšĮ CPO LT (toliau - CPO) katalogo ir pirkimų vykdymo per Centrinę perkančiąją organizaciją pagal CPO sudarytas preliminariąsias sutartis; arba
  • Dėl paraiškos duomenų keitimo (kai Pirkėjas teikia atnaujintus duomenis).
MŪSŲ (PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS) REKVIZITAI:
Pavadinimas:
*
Kodas:
*
PVM mokėtojo kodas:
Banko sąskaitos Nr.:
*
Banko pavadinimas:
*
PO/PS tipas:
*
PO/PS tipo pavadinimas:
*
Ar pirkimų vykdytojui taikomos VPĮ 25 str. 5 d. arba PĮ 37 str. 4 d. numatytos išimtys? *
(Jeigu per einamuosius finansinius metus perkančiosios organizacijos prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur be PVM?)
Jei viršija, žymėkite "NE".Gatvė, namo Nr.:
*
Apskritis:
*
Miestas / kaimas:
*
Indeksas:
*
Tel.:
*
Faks.:
El. paštas:
*
Interneto svetainė:
PAPILDOMAS PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAS (JEI TAIKOMA):
Gatvė, namo Nr.:
Apskritis:
(tokia pati, kaip pagrindinio adreso)
Miestas / kaimas:
Indeksas:
MŪSŲ ĮGALIOTI DARBUOTOJAI, KURIEMS PRAŠOME SUTEIKTI PRISIJUNGIMO DUOMENIS:
1. Vardas, pavardė:
*
Pareigos:
*
Tel.:
*
El. paštas:
*
2. Vardas, pavardė:

Pareigos:
Tel.:
El. paštas:
3. Vardas, pavardė:

Pareigos:
Tel.:
El. paštas:
PATVIRTINAME, KAD:
  • Prieš vykdant pirkimus naudojantis CPO katalogu, įsipareigojame susipažinti su konkrečiam pirkimui taikomomis CPO pasirašytomis preliminariųjų sutarčių (tame tarpe Pagrindinių sutarčių) sąlygomis ir įsipareigojame jų laikytis;
  • Mums yra žinoma, jog naudojantis CPO katalogu įvykdytas pirkimas sukurs dvišalius pirkimo-pardavimo santykius tiesiogiai tarp Mūsų organizacijos ir konkretaus tiekėjo;
  • Mums yra žinoma, jog CPO patvirtinimas prijungti mūsų organizaciją prie CPO katalogo ir pirkimų vykdymo per Centrinę perkančiąją organizaciją pagal CPO sudarytų preliminariųjų sutarčių sąlygas yra laikomas rašytinės sutarties sudarymu tarp CPO ir Mūsų organizacijos;
  • Mums yra žinoma, jog įgaliotų darbuotojų, kuriems suteikti prisijungimo duomenys, prisijungimas prie CPO katalogo gali būti blokuojamas pateikus prašymą CPO, naujų įgaliotų darbuotojų prisijungimas galimas pateikus užpildytą šios paraiškos formą su nurodytais naujų darbuotojų rekvizitais;
  • Mums yra žinoma, kad pateikus paraišką dėl duomenų keitimo, CPO, patvirtinusi Mūsų duomenis, turi teisę Mūsų apie tai neinformuoti;
  • CPO turi teisę apie Mūsų prisijungimą prie CPO katalogo paskelbti viešai;
  • Visa tai, kas nurodyta šioje paraiškoje, yra teisinga;
  • Šią paraišką pasirašo atstovauti Mūsų organizaciją visus įgaliojimus turintis asmuo.
PASIRAŠANTIS ASMUO (organizacijos vadovas):
Vardas, pavardė:
*
Pareigos:
*

 
© 2023 katalogas.cpo.lt / CPVA